Standpunten

Ik wil bouwen aan een samenleving waarin plek is voor iedereen. In Nederland zou het niet moeten uit maken waar je vandaan komt, van wie je houdt, wat je gelooft of hoeveel geld je hebt.  Hier een greep uit mijn speerpunten:

  • Aanpak schuldenindustrie: Er moet een einde komen aan het verdienmodel op schulden. Mensen met schulden moet begeleid worden bij het aanpakken van hun schulden in plaats van gestraft.
  • Draagvlak creëren door betaalbare energietransitie: Om de samenleving mee te krijgen naar een duurzame energietransitie is er meer hulp van de overheid nodig. Subsidies moeten langer doorlopen en mensen moeten financieel meeprofiteren. Zo delen we de lusten en niet alleen de lasten.
  • Inzetten op innovatieve oplossingen voor betaalbare woningen en zorg: Initiatieven zoals Statiegeld op Jeugd, waarbij jongeren in een zelfde wooncomplex wonen als senioren, kunnen helpen bij het oplossen van de woon- en zorgvraag. Er moet oog zijn voor meer dan alleen de traditionele oplossingen.
  • Oog voor talentontwikkeling van het kind: In het onderwijs ook oog hebben voor niet-traditionele schoolvormen. Niet ieder kind past in het traditionele onderwijssysteem. Scholen die zulke kinderen een andere vorm van onderwijs bieden, gericht op talentontwikkeling, verdienen dezelfde kansen als reguliere scholen.
  • Inzetten op cultuur-sensitieve ouderenzorg en dagbesteding zoals Stichting Beytna. Zodat ouderen met o.a. dementie in een voor hun veilige plek komen waar alle culturen samenkomen.
  • Sterke wijken en buurten zodat mensen elkaar meer kunnen helpen. Tijdens het begin van de corona crisis zagen we dat de meeste mensen een ander willen helpen. Buurtinitiatieven meer ondersteunen en faciliteren als overheid. Regie terug naar de buurt!

Blijf op de hoogte
We respecteren je privacy.